Colofon

Ontwerp en uitvoering © 2020 R.Buitenhuis.

Uitgangspunten waren:

  • Ontkoppelen vorm en inhoud
  • De vorm gebruikt javascript afkomstig van bootstrap, query en lightbox2
  • De inhoud van teksten wordt gebruiksvriendelijk opgesteld met een markdown-editor (ReText)
  • De albums worden gemaakt met een maatwerk-script waarin o.a. ImageMagick

Hierdoor is het mogelijk de website met een minimum aan kennis bij te houden.

© Emmy van der Veer 2020, alle rechten voorbehouden